KLEPETKO, David. Optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobníku paliva systému common rail [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2009 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14768. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO