SILESKÁ, Silvia. Ukázkové úlohy pro výuku automatizace [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Olga Davidová.
Uložit do Citace PRO