HORKÁ, Zdeňka. Legislativní zabezpečení metrologie strojírenského provozu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14819. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO