SUCHOMEL, Michal. Návrh databáze svazků stroje [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14829. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO