LANGROVÁ, Petra. Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14863. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Vlčková.
Uložit do Citace PRO