JANŮ, Kateřina. Rodinný dvojdům [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14864. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.
Uložit do Citace PRO