HAJNIŠ, Jan. Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14870. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.
Uložit do Citace PRO