VÁŠA, Tomáš. Návrh a realizace laboratorního pracoviště s mikrokontrolérem RABBIT [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1494. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO