MÜLLER, Tomáš. Nízkoúrovňové měřicí metody [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Pavel Fiala.
Uložit do Citace PRO