STRNADOVÁ, Lenka. Stavebně technologické řešení obvodového pláště přístavby firmy GUVEX v Lanškrouně [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.
Uložit do Citace PRO