MOOS, Martin. Prekoncentrační techniky pro stanovení uranu s využitím modifikovaných sorbentů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1500. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Lumír Sommer.
Uložit do Citace PRO