NOVOTNÁ, Martina. Zdravotnická záchranná služba jako významná součást IZS [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Pavel Urbánek.
Uložit do Citace PRO