KLIMENTOVÁ, Jiřina. Optimalizace procesu tepelného zpracování LKG legovaných niklem [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Zina Pavloušková.
Uložit do Citace PRO