PELIKÁN, Radek. Analogová měřicí karta s generátorem a rozhraním Ethernet [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1503. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO