ŠAMAJ, Vojtěch. Návrh zavěšení náprav experimentálního vozidla skupiny B [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Rasch.
Uložit do Citace PRO