IŠTÓK, Branislav. Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu neurčitou [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1508. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jan Sedláček.
Uložit do Citace PRO