NĚMEC, Jan. Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.
Uložit do Citace PRO