DRAGULA, Peter. Využití IT pro podporu firemních procesů [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15109. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO