SVOBODA, Petr. Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15115. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Rudolf Valášek.
Uložit do Citace PRO