KOČVÁREK, Ondřej. Termoelektrický solární generátor [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15125. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Gregor.
Uložit do Citace PRO