ČÍŽ, Petr. Návrh jednoválcového zážehového motoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO