OLLÉ, Tamás. Analýza EMG signálu pro protetickou ruku založenou na Fuzzy logice [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15220. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Pawan Kumar Pathak.
Uložit do Citace PRO