WALEK, Petr. Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15320. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO