STLOUKAL, Ondřej. Rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15409. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Pavel Mazánek.
Uložit do Citace PRO