HORSKÁ, Pavlína. Optimalizace povrchových úprav polymerů pro mikroskopická pozorování [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15464. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radka Bálková.
Uložit do Citace PRO