KUCHYNKA, Petr. Logistika a návrh skladového systému s využitím čárového kódu [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Špinka.
Uložit do Citace PRO