HRBÁČEK, Jan. Vestavěný řídicí systém pro autonomní mobilní robot [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15484. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO