VÁGNER, Martin. Vzdálená správa jednočipových systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Kučera.
Uložit do Citace PRO