LUERMANN, Július. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15542. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO