VYMAZAL, Aleš. Výroba a vady masivních odlitků [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1557. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO