HVÍŽĎALA, Jan. Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1561. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Lukáš Březina.
Uložit do Citace PRO