JÁNSKÝ, Jiří. Delay Difference Equations and Their Applications [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15628. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.
Uložit do Citace PRO