TRÁVNÍČEK, Ivo. Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15640. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.
Uložit do Citace PRO