KOHOUTEK, Jiří a Barbora SCHÜLLEROVÁ. Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2019. 30. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 36-44. DOI: 10.13164/SI.2019.1.36. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/156546
Uložit do Citace PRO