BUCSUHÁZY, Kateřina, Ivo STÁŇA a Roman MIKULEC. IX. Ročník mezinárodní forenzně vědecké konference doktorského studia Junior forensic science 2017. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 28(2-3), 85-87. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/156770
Uložit do Citace PRO