SKŘEHOT, Petr Adolf. Lidský a organizační faktor z pohledu odhalování příčin pracovních úrazů a provozních nehod. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 28(4), 184-187 [cit. 2020-01-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/156787
Uložit do Citace PRO