ŠACHL, Jindřich Jan, Jindřich ŠACHL a Michal FRYDRÝN. Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 28(4), 188-194 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/156788
Uložit do Citace PRO