BRADÁČ, Albert a Petr POLÁK. Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2018. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 28(4), 195-206 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/156789
Uložit do Citace PRO