IBARRA, Jonatanh José. Vliv složení mezivrstvy na pevnost adhezního spoje mezi vláknovým a částicovým kompozitem [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15733. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Poláček.
Uložit do Citace PRO