ZUTH, Daniel. Analýza nejistot ve vibrodiagnostice [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15796. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Vdoleček.
Uložit do Citace PRO