DOKTOROVÁ, Alice. Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Kureš.
Uložit do Citace PRO