DANIEL, Petr. Elektronické řídicí jednotky pro závodní motory [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15854. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO