ŠRUTOVÁ, Martina. Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15867. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO