DOLEŽAL, Jan. Metody povlakování řezných nástrojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.
Uložit do Citace PRO