ŠMERDA, Jiří. Posun k servisně orientované ekonomice a jeho dopad na strategii firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15920. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO