PŘIDAL, Oldřich. Stanovení podobnosti objektů [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16042. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Richter.
Uložit do Citace PRO