OTÝPKA, Jan. Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16044. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.
Uložit do Citace PRO