ZLÁMAL, Petr. Management konfigurace [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16049. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO