NECHVÁTALOVÁ, Ivana. Bezpečnostní studie technologie galvanického pokovování [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16080. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce František Babinec.
Uložit do Citace PRO