RERKOVÁ, Nina. Právní aspekty daňové exekuce a její průběh v praxi finančních úřadů ČR [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO